Burn-Out Bore-Out Master Class

Wil jij meer weten over begeleiden bij burn-out en bore-out?

Volg ons preventief en curatief programma

Ontwikkeld door coaches | psychologen | kinesisten | artsen

Krachtige en duidelijke formats

Voor coaches en leidinggevenden

20 jaar ervaring in stress en burn-out

Burn-out Bore-out Master Class

Een compleet programma voor Coachen bij Burn-Out en Bore-Out

Deze opleiding bestaat uit 6 lesdagen en wordt meerdere malen per jaar gegeven. De prijs bedraagt € 950 (excl BTW).

Een ruime en heldere aanpak voor Stress en Burn-out in 6 dagen

Het steeds groter aantal prikkels, procedures en werkdruk resulteert in stijgende stress met ziekte, uitval en verloop tot gevolg.

Dit ziekteverzuim is een steeds groter wordend probleem en ook een vicieuze cirkel. Wie uitvalt door burn-out creëert ongewild een belasting voor de collega’s die moeten inspringen en op hun beurt extra belast worden. Getroffen worden door een burn-out is zeer beangstigend. Je bent immers de controle over je lichamelijke en mentale prestaties kwijt en je omgeving bekijkt je met ongeloof.

Een burn-out ontstaat ogenschijnlijk plots, doch is dit het resultaat van jarenlange te hoge stress die verschillende oorzaken kan hebben. Meestal zijn het de beste werknemers, die het zich allemaal wat extra aantrekken, die uitvallen. Een andere groep die uitvalt is de bore-out mensen. Zij kunnen hun kwaliteiten in de organisatie niet kwijt. Het is zonde voor het bedrijf deze mensen te verliezen. Preventie is dan ook een belangrijk stuk van deze burn-out opleiding.

De oplossing voor burn-out is een aanpak aan twee kanten: de persoon dient gecoacht te worden naar andere inzichten en gedrag. Het bedrijf dient acties te ondernemen om de werkdruk te verlagen en de sociale binding te verhogen. Sommige strekkingen (landen) gaan vooral de persoon aanpakken, anderen gaan zich vooral richten op het bedrijf. Wij vinden beiden even belangrijk.

Wat brengt deze opleiding?

 • je krijgt inzicht in de drijfveren van burn-out en bore-out
 • je leert duidelijk het verschil tussen burn-out en depressie
 • je krijgt een behandelplan waarin veel opties mogelijk zijn. Je kan je eigen methodes blijven gebruiken, maar op een doelgerichte manier
 • je werkt zowel preventief als curatief
 • je krijgt een workshopflow om zelf mee aan de slag te gaan in bedrijven
 • je krijgt een eigen ontwikkelde vragenlijst voor werknemers en voor zelfstandigen
 • je krijgt een eigen ontwikkeld preventieplan voor bedrijven
 • je krijgt coachtips voor de klant en advies voor de organisatie, op niveau van bron, gedrag en resultaat
 • je wordt via het leerplatform ondersteund met extra documentatie en modellen
 • je leert de DO’s en DON’Ts bij burn-out en bore-out
 • je ontvangt een certificaat van deelname

Multidisciplinaire en holistische aanpak

In deze opleiding Burn-Out | Bore-Out krijg je een brede kijk op dit verhaal. Onze holistische aanpak bekijkt zowel de kant van de werknemer als de kant van de werkgever, maar ook het verhaal van de zelfstandige ondernemer. Wij bekijken de mentale denkpatronen en het gedrag van burn-out, maar ook de gevoelsmatige en zingevingskant van het leven.

Wij hanteren lineaire “doel” modellen of stappenplannen, maar bekijken ook cyclische bewegingen van de klant.

We geven een aanpak voor mentale – analytische mensen maar ook voor ervaringsgerichte – gevoelsmensen.

Voor ons gaan burn-out en bore-out ook hand in hand. Vaak zijn klanten opgebrand in dat wat ze niet meer willen en vervelen ze zich met hun andere kwaliteiten die ze graag een plek willen geven.

In 20 jaar werken met deze doelgroep hebben wij ook ervaren dat een correcte aanpak bij burn-out een multidisciplinaire aanpak is met de nodige kennis van zaken.

 • de arts of psychiater stelt de diagnose en/of behandelplan
 • de burn-out coach evalueert de situatie en stelt een plan van aanpak voor
 • de psycholoog pakt de problemen aan van psychische aard | soms de onderliggende depressie
 • de kinesitherapeut helpt als de burn-out gepaard gaat met fysieke, ademhalings- en spanningsklachten
 • de ergotherapeut kijkt om in de werkomgeving de nodige aanpassingen te doen om het “latente” stressniveau te verlagen
 • de diëtiste – fitnesscoach helpt bij een gezonde voeding voor heropbouwen van de vitaliteit

Wens je een grondige opleiding door ervaren trainers, volg dan deze Burn-Out | Bore-Out opleiding.

Aangepaste coachende houding

Naast algemene coachende vaardigheden die we aanleren in de Integrale Coach opleiding, heeft een burn-out coach nog extra aandachtspunten in rekening te brengen.

 • Iemand met een burn-out ga je niet teveel tegelijk laten doen. Een eerste stap moet energie vrijmaken voor een volgende stap.
 • Burn-out gaat vaak gepaard met stevige waarden en overtuigingen die je zorgvuldig tijd dient te geven om bij te sturen.
 • Je botst snel op weerstand en frustratie. Iets opdringen zal niet werken.
 • Is een bore-out aan de orde, dan zal de klant jouw eigenwaarde als coach gegarandeerd testen.

Wens je burn-out coach te worden, volg je best ook nog een grondige coach opleiding. Wij raden uit ons aanbod de Integrale Basis Coach en de Integrale Life Coach aan (samen 24 dagen extra opleiding). Je zal immers met mensen werken die kwetsbaar zijn en een individuele aanpak nodig hebben.

Heb je zelf een burn-out gehad of zit je in een burn-out? Deze opleiding kan je heel veel inzichten en actiepunten geven rond jouw burn-out. Vele mensen met een burn-out zijn na deze opleiding snel hersteld of hebben een aankomende burn-out weten te voorkomen. Je eigen burn-out overwinnen en dan als “ervaringsdeskundige” beginnen coachen, raden wij niet aan. Elke burn-out is bovendien anders en jouw ervaring is meestal niet voldoende om een ander te kunnen coachen.

Heb je als leidinggevende of zaakvoerder veel met burn-out onder je medewerkers te maken, dan krijg je hier tal van preventieve en curatieve tips.

Open Mind heeft 20 jaar ervaring

Bij burn-out heeft volgens ons de coach een belangrijke taak. Hij zal immers met de klant meest tijd doorbrengen en speelt in de aanpak best een coördinerende rol. Als het eerder over een depressie gaat dan enkel een burn-out, dan is deze taak eerder voor een psycholoog of therapeut. Op het juiste moment naar elkaar doorverwijzen is nodig in het belang van de klant en voor de efficiëntie van de aanpak.

Sommige begeleiders zijn multidisciplinair zoals Sabin Van Crombrugge. Zij is superviserend trainer in deze opleiding en is kinesitherapeut, psycholoog en coach van opleiding. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in Open Mind in individuele sessies en het werken in groep. Zij is bovendien geschoold in systeemwerk en traumatherapie.

Deze opleiding is een totaal aanpak van het coach gedeelte.

Wij werken een stuk ruimer dan wat gangbaar is.

Door de vele invalshoeken en de vele jaren ervaring heeft Open Mind een burn-out kader ontwikkeld dat zeer ruim is. Deze aanpak zorgt dan ook voor optimaal resultaat. Wij gebruiken de gangbare en wetenschappelijke benaderingen, maar voegen daar elementen aan toe van systeemwerk, traumawerk, hoogsensitiviteit, change en andere inzichten uit ons aanbod.

 • Burn-out is meestal ook een stukje bore-out. Je bent opgebrand in dat wat je MOET doen en je verveelt je met je talenten die niet aan bod mogen komen.
 • Burn-out wordt als werk-gerelateerd beschouwd, maar is dat altijd zo? Wij laten de optie open dat een relatie-burn-out op het werk vorm krijgt en omgekeerd.
 • Weten hoe je een burn-out moet aanpakken, is helaas niet altijd voldoende. Anders zou iedereen met een burn-out een goed boek kunnen lezen. Wat is dan wel nodig? Wij gebruiken naast mentale inzichten ook fysieke formats die tonen wat je onbewust doet zonder te weten dat je het doet.
 • Open Mind staat voor groei en verandering. Iemand terug naar de comfortzone coachen is vaak een tijdelijke oplossing. Van een burn-out een change-traject maken is meestal een duurzame oplossing.
 • Onze burn-out opleiding geeft ook inzichten rond het werken met hoog sensitieve mensen en personen die gestuurd worden door traumatische situaties. Door daarover een kader mee te geven, zal je als burn-out coach snel patronen herkennen en kunnen doorverwijzen indien nodig.
 • Vanuit onze business coach bevat deze opleiding ook tal van tips voor de werkgever/ondernemer. Wat kan je praktisch doen voor preventie en reïntegratie?
 • Een groot deel van de theorie en vragenlijsten staan op ons online leerplatform waardoor tijdens de opleiding veel praktisch kan geoefend worden.

Waarom deze opleiding bij Open Mind volgen?

In de beginjaren (1998) van Open Mind werden door kinesitherapeuten Sofie en Sabin veel sessies “relaxatie” gedaan. Toen werden mensen met een burn-out of een depressie door artsen doorverwezen naar een kinesist voor “relaxatie” of “ademhalingstherapie”. Al snel werd duidelijk dat een gezonde ademhaling en een relaxerende massage niet altijd het nodige soelaas brachten.

Coaching bleek nodig te zijn om bepaalde gewoontes en omstandigheden aan te pakken die aan de bron van de burn-out lagen. Via de doorverwijzende artsen werd er feedback gegeven over het resultaat van de sessies. Psychologen kwamen in het team want er was toch wel een onderscheid tussen burn-out en depressie. Voor depressieve klanten was therapie nodig, voor burn-out klanten eerder coaching en fysieke begeleiding. Het team werd uitgebreid met coaches en ergotherapeuten.

Persoonlijke begeleiding

Heb je tijdens de opleiding persoonlijke begeleiding nodig, dan staat het Open Mind team klaar om in te springen waar nodig is.

Wij bieden ook diverse workshops aan voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Als een bepaald probleem vastgesteld wordt, kan er doorverwezen worden naar workshops om dit aan te pakken.

 • basis coach opleiding | voor vlottere sociale omgang
 • HSP op de werkvloer | om te leren omgaan met prikkels
 • burn-out avondreeks | preventief en curatief programma
 • boost je eigenwaarde | therapeutische aanpak bij lage eigenwaarde
 • integraal leiderschap | omgaan met stress van leiderschapsvragen
 • trauma essentials | als je snel in traumareacties gaat (fight, flight, freeze, follow)

Incompany training

Wens je ons preventief en curatief programma in jouw bedrijf aan te bieden? Wij hebben meerdere incompany trainers en kunnen een pakket aanbieden van 4 uur tot 8 sessies van 2 uur in groep. Wens je je medewerkers te ondersteunen/behouden, dan kunnen mensen ook individuele begeleiding krijgen gefactureerd op uw bedrijf.

De aanpak

Grondige kennis van het fenomeen

Voor je met burn-out aan de slag kan, is het nodig dat je weet waarover het gaat. Zowel de mogelijke fysieke als psychische verschijnselen dien je te kennen, hoe het lichaam reageert op stress, de effecten van medicatie en de mogelijke behandelplannen.

Het is ook belangijk dat je het geldend wettelijk kader en de gangbare diagnosetechnieken kent. Wij hebben een eigen evaluatiedocument ontwikkeld om na te gaan wat de bron van de burn-out/bore-out is, in welke graad die aanwezig is en of er voldoende draagkracht is om te coachen of eerst therapie dient plaats te vinden.

Aanpak op meerdere niveaus

Onze formats komen uit onze verschillende opleidingen en zijn:

 • coachend met vragen
 • ervaringsgericht vanuit het lichaam
 • systemisch vanuit het omgaan met de context
 • energetisch inzake je energie-huishouding
 • hoogsensitief kader = Analyst, Bunker, Spons, Hoogbegaafd
 • creatief onderbewust voor zingeving en duurzame acties

Het programma van de Burn-out Bore Out Opleiding

Elke dag een ander thema, de volgorde kan wijzigen in functie van de beschikbaarheid van de trainer.

Data

Lesdagen:

2019:

Reeks van 6 donderdagen:

25/04/2019
02/05/2019
09/05/2019
16/05/2019
23/05/2019
06/06/2019

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Burn-out Coach Master CLass: 6 dagen

 • via KMO portefeuille € 570
 • zonder KMO portefeuille € 950
  + BTW € 199,5

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 950
 • uren 42
 • omschrijving “Burn-out Master Class”

Prijzen excl. BTW, incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.
Draag gemakkelijke kledij om nog beter te kunnen ontspannen. Breng gerust warme kousen of sloffen mee. In de zaal ligt een aangename kurkvloer.

Je krijgt toegang tot ons online leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding Burn-Out Master Class. Je krijgt ook toegang tot onze online community en forum voor uitwisseling met medecursisten en downloaden van diverse documenten en vragenlijsten.

Locatie

Open Mind:

Bredestraat 11-15 Lovendegem (bij Gent)

L: 3.6181268000000273 | B: 51.10957570000001

Aangename lesomgeving

Onze ZEN binnentuin

Zaal 1 is uniek uitgerust met kleurlichttherapie voor de ultieme relaxatie.

 • Voor coaches

  Ben je reeds coach, dan krijg je in deze opleiding tal van werkvormen en inzichten rond burn-out. Je kan je eigen methodes blijven behouden, wij geven wel de richting waarin je best kan gaan coachen.

 • Je hebt zelf een burn-out

  Heb je zelf een burn-out, dan zal deze opleiding je een handleiding geven voor aanpak. Hierdoor zal je zelf heel wat kunnen doen en je ook met de juiste mensen omringen voor de beste aanpak.

 • Je bent leidinggevende of HR medewerker

  Word je als leidinggevende of HR medewerker geconfronteerd met burn-out onder je medewerkers, dan krijg je hier tal van praktische tips om burn-out te voorkomen of om mensen te reïntegreren in de werksituatie.

 • Je bent psycholoog

  Je wenst als psycholoog naast therapie ook een coachende houding aan te leren voor burn-out begeleiding, dan zijn velen jou met succes reeds voorgegaan in deze opleiding.

 • Je bent arts

  Als je als arts jouw horizon wenst te verruimen om jouw patiënten correcter door te sturen, dan geven wij jou graag dit ruimer beeld. Artsen die in het verleden deze opleiding volgden vonden het bijzonder interessant om ook eens met een niet medische bril te kijken en snel te detecteren wie écht een burn-out heeft en wie doet alsof.

  Probleem met vragenlijsten is dat mensen ze ondertussen zo goed kennen, dat ze niet altijd de waarheid invullen en zo het resultaat beïnvloeden. Een deel van onze aanpak is gebaseerd op de waarneming van hun gedrag en dat is moeilijker bij te sturen.

Tijdsinvestering

 • het materiaal wordt in deze 6 dagen doorgegeven, heb je zelf een burn-out, dan heeft het wat tijd nodig om te verwerken
 • indien gewenst kan je nog extra een coachopleiding volgen, als je nog geen coachervaring hebt
 • wil je burn-out workshops geven, volg dan ook de avondreeks
 • thuis kan je je nog verdiepen in het leesmateriaal op het leerplatform, dat kan je doen als je tijd hebt

Veel gestelde vragen

Ben je na deze opleiding burn-out coach?

Neen. Deze opleiding is een Master Class en geeft je heel wat coachformats voor burn-out. Ze is bedoeld voor mensen die reeds met mensen werken en de basishoudingen van de coach kennen. Wens je coach te worden, dan volg je best een coachopleiding met minimaal 20 dagen voor een stevige basis.

Is deze opleiding officiëel erkend?

Neen, er bestaat namelijk geen officiële erkenning. Centrum Open Mind bvba is te vinden op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als een “instelling die een basiscursus voor preventieadviseurs kan verstrekken”.

Wij doen wel het nodige om ons aan te sluiten bij organisaties die een gelijkaardige visie delen.

Ik heb zelf een burn-out, kan ik deelnemen?

Ja, meerdere mensen met een actieve burn-out namen deel aan deze opleiding. Vreemd genoeg was er zelden een probleem dat ze de dag niet rond kwamen. De formats zijn boeiend en vitaal en sluiten heel herkenbaar aan bij het leven, waardoor na elke dag opleiding een succes kon geboekt worden.

Waarom is jullie opleiding zo goedkoop?

In vergelijking met de markt is deze opleiding een stuk goedkoper. Dit heeft niets met de kwaliteit te maken maar met de visie van Open Mind die opleidingen wil aanbieden aan een eerlijke prijs. Door heel veel in eigen beheer te doen hebben wij een lage kostenstructuur en daar kunnen onze klanten van profiteren.

Certificaat van deelname of Diploma

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO-portefeuille kan betalen, worden certificaten gegeven. Voor PRO blokken met een certificatieproef krijg je een diploma.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de norman van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen is kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Centrum Open Mind bvba is te vinden op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als een “instelling die een basiscursus voor preventieadviseurs kan verstrekken”

De lesgevers

De aanpak van een burn-out is voor ons een multidisciplinaire aanpak, gaande van een psychologische tot een juridisch luik.

Wij hebben dan ook een zeer divers opgeleid team die deze opleiding verzorgt. Het programma is in samenspraak met dit team gemaakt in overeenstemming met de noden van de klant en het wettelijk kader waarbinnen burn-out valt.

Sabin Van Crombrugge

Sabin Van Crombrugge

Kiné | Psycholoog |Trainer | Coach | loopbaanbegeleider

Ervaring: 25 jaar kinesitherapeut - 20 jaar kinesitherapeut binnen Open Mind - 5 jaar psycholoog

Specialiteit: begeleiding van depressie en burn-out in privé sessies

Maika D’Hoker

Maika D’Hoker

Psycholoog | Loopbaan begeleider

Ervaring: 13 jaar HR management in KBC - 2 jaar loopbaanbegeleider

Specialiteit: grote ondernemingen - middenkader - young potentials - HR management - Burn-out

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Ervaring: 15 jaar zaakvoerder Alarmbedrijf AGB - 20 jaar zaakvoerder Open Mind

Specialiteit: begeleiding van kaderfuncties en zelfstandigen - complexe vraagstukken persoonlijk en zakelijk

Celine Boelens

Celine Boelens

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Ergo

Ervaring: zaakvoerder dansschool 5 jaar - zaakvoerder Private Dining 5 jaar - loopbaanbegeleider 5 jaar

Specialiteit: jonge ondernemers

Leen Steelandt

Leen Steelandt

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Admin Open Mind

Ervaring: Administratief medewerker chemische sector, nu Open Mind - 5 jaar loopbaancoach

Specialiteit: life coaching - HSP begeleiding - loopbaancoach

Getuigenissen

Uniek traject

Intens, authentiek traject dat voldoet aan de systemische wetten, waar ieder zijn plek krijgt en je voedende confrontaties krijgt.

Frank M. Advocaat 14 juni 2016

Perfecte mix

Impressies van de opleiding: stevige heelmeesters – milde directheid – diepgravend – gemoedelijk – respectvol – goede opvang – goede catering – aangename omgeving.

Jeroen VR HRM adviseur / Gezondheidscoach / Trainer 14 juni 2016

Positieve verandering

Wat het me gebracht heeft: Ik voel me niet meer abnormaal maar anders en daar is niks mis mee. Het valt me op dat ik nu ook meer durf en me niet meer automatisch onzichtbaar maak, of dat probeer, want sinds Serge me doorzag let ik wel op. De vele oefeningen, die echt heel bruikbaar zijn, pas ik toe op de kinderen in de opvang. En met succes. Op het werk maakten ze de opmerking dat ik sinds vorige zomer zo veel veranderd ben in mijn voordeel. Ook dit zou één van die positieve ervaringen van de cursus kunnen zijn.

Els S. 14 juni 2016

Veranderingsproces

Op maat geschreven stappenplan om tot inzicht te komen en om verandering te bekomen!

10 augustus 2016

Inspirerend en transformerend

Ik volgde deze opleiding met het oog om zelf te  coachen. Wat ik niet wist, is dat ik zelf ook erg nod had om zelf gecoacht te worden. Deze cursus leert je enorm veel over jezelf en de wereld rond jou. De cursus kan denk ik iedereen wel gebruiken, ook als je geen burn-out hebt. Puur goud gegeven door gouden mensen!

Shaun Teamleider 3 januari 2019

Ruimdenkende benadering

Deze opleiding geeft concrete inzichten en zorgt voor perceptie verruiming. Het zet je aan tot nadenken en om concrete actie(s) te nemen. Verhelderend!

Inge Projectmanager 3 januari 2019

Overzicht

Zelf in een burn-out, kreeg ik belangrijke tools om aan de slag te gaan. Een zicht op de onderliggende oorzaken van burn-out en een aanpak met blijvend resultaat.

L.D.W. 3 januari 2019

Praktische tools

De opleiding geeft je een heel duidelijk beeld van wat een burn-out|bore-out kan omvatten, hoe je dit kan onderscheiden van andere (ziekte)beelden en depressie. Je krijgt een grondige blik op de mogelijke oorzaken. Kortom, veel inspiratie en diepgang om tot nieuwe bewegingen te komen en te coachen.

3 januari 2019

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom, je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiskok vers klaargemaakt. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Ben je allergisch aan bepaalde ingrediënten, dan kan je steeds aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet.

Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

Leerplatform

Online syllabus

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling online, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up- en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, literatuurtips, powerpoints, certificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

Online Basis Integrale Coach opleiding

Bij het volgen van deze opleiding krijg je gratis toegang tot de online versie van integrale coach basis.

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding online volgen.

Toekomstige Startdata van Master Classes

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

[add_eventon_el cal_id=”1″ event_type=”53″ accord=”yes” number_of_months=”24″ event_count=”6″ pec=”cd” ux_val=”4″  tiles=”yes” ]

Toekomstige Startdata van Integrale Coach Opleidingen

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

[add_eventon_el cal_id=”1″ event_type=”42″ accord=”yes” number_of_months=”24″ event_count=”6″ pec=”cd” ux_val=”4″  tiles=”yes” ]

X