De voorwaarden voor een KMO portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid. Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

 • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers => niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mist een ingewikkelde procedure
 • Je kan maximaal 4.000 euro subsidie krijgen of dus voor 10.000 euro aan opleidingen volgen per jaar.
 • Je kan twee jaar gebruik maken van je subsidie en dan een jaar niet. Voor opleidingen in het derde jaar dien je het budget van het tweede jaar te gebruiken.
 • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.
 • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code)
 • De persoon die de opleiding volgt werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.
 • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.

Wij moeten dit allemaal nakijken om onze erkenning te behouden.

De werking van de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling.

Dit wil zeggen dat je voor de opleiding van ons een “gewone” factuur ontvangt van het volledige bedrag van de opleiding.

Dit is een factuuur die je gewoon in je boekhouding kan inboeken en in kosten inbrengen zoals alle andere facturen.

Het verschil zit hem in de betaling van deze factuur. Deze gebeurt in verschillende stappen om subsidie te krijgen.

 1. Je dient eerst een aanvraag in te dienen. (zie procedure hiernaast)
 2. Als je aanvraag goedgekeurd is, krijg je een uitnodiging om 60% van het factuurbedrag (excl BTW) te betalen aan Sodexho. Zij regelen de betalingen van de KMO-portefeuille
 3. In je KMO portefeuille zal de overheid jouw 60% aanvullen met 40% subsidie, zodat je de factuur kan voldoen.
 4. Je krijgt van ons een factuur Hoofdbedrage + BTW bedrag, met vermelding van je KMO-portefeuille projectnummer
 5. De hoofdsom kan je voldoen door via je KMO portefeuille jouw aandeel 60% en de subsidie 40%, samen over te maken aan ons.
 6. Je doet dit door bij je project op “betalen” te klikken. Opgelet! je dient het volledige bedrag = 100% over te maken aan ons, niet de 60% zoals vaak gedacht
 7. Het BTW bedrag dien je afzonderlijk naar ons en rechtstreeks op onze rekening over te maken. Daar heeft de KMO-portefeuille niets mee te maken. Dit bedrag krijg je ook terug bij je BTW aangifte, tenzij je een klein statuut hebt. Dan kan je dit bedrag wel in je onkosten inbrengen en hoef je ook geen BTW af te staan op je prestaties.

Subsidie aanvragen in het Brussels gewest?

Woon je in Brussel, dan kan je 50% subsidie krijgen.

De regels zijn iets anders en …. eenvoudiger :-)

Je vraagt van ons een factuur voor je opleiding (min 1000 euro) en kan deze indienen bij het Brussels gewest en dan krijg je 50% terug.

Dit is de link:

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/formation

Subsidie boekhoudkundig verwerken

Alle info en vragen over het inboeken van de KMO subsidie han U hier vinden

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

De Vlaamse overheid betaalt 40% van je opleiding!

Heb je een ondernemingsnummer, dan kan je bij de Vlaamse Overheid een subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding in Open Mind. Wij hebben de nodige inspanningen gedaan (ISO9001) om als opleidingscentrum erkend te zijn door de Vlaamse Overheid. Door deze erkenning kan elke zelfstandige met een kleine of middelgrote onderneming tot maximaal 4.000 euro per jaar subsidie krijgen. Dit komt overeen met een opleidingsbedrag van 10.000 euro excl BTW. Dit bedrag volstaat ruimschoots voor de meeste opleidingen. Voor opleidingen gespreid over meer dan één jaar, kan elk jaar een subsidie aangevraagd worden.

Wij proberen jou op deze pagina even een handje te helpen met deze “eenvoudige” procedure. Ons advies is er gebruik van te maken zolang het nog kan. De procedure is in de loop der jaren reeds verschillende malen aangepast en verstrengd,  beslis dus nu om je opleiding te volgen!

Registratie voor de eerste keer

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een

Aanmelden als gebruiker (met identiteitskaart)

wat heb je nodig?

 • een Identiteitskaartlezer aangesloten op je PC (dezelfde als voor je belastingsaangifte, overal te koop voor 10 tot 20 euro)
 • je identiteitskaart en je PIN code ervan (deze heb je zorgvuldig bewaard of grandioos vergeten)
 • een geldig e-mailadres
 • het BTW nummer van je onderneming

de stappen

 • log in op KMO-portefeuille
 • Stap 2 is subsidieaanvraag
 • kies hoe je jezelf wenst te registreren, via je identiteitskaart (direct) of via een federaal token (gemakkelijk)
 • vul de gevraagde gegevens is
 • meld je aan voor je onderneming door je BTW/ondernemersnummer in te toetsen.

even wachten…………………………………………………

 • men stuurt een activatie link per post naar de maatschappelijke zetel van je onderneming, zoals die geregistreerd staat in de kruispuntbank, of soms naar het e-mail adres dat in de kruispuntbank geregistreerd staat (gaat sneller)
 • tik deze code in om jouw persoon bevoegd te maken voor jouw onderneming

Proficiat, je bent nu als persoon gekoppeld aan je onderneming.

De eerste keer inloggen……..

De eerste maal dat je inlogt dien je een aantal gegeven in te voeren voor jouw onderneming. Hou volgende gegevens bij de hand:

 • je rekeningnummer
 • je omzet van vorig boekjaar, of de omzet die je verwacht
 • begin en einde van boekjaar (normaal is dit 01/01/00 tot 31/12/00

Eens je die gegevens ingegeven hebt kan je de optie KMO-portefeuille kiezen.

Daar kan je een aanvraag indienen.

Een project aanvragen als geregistreerd gebruiker

Kies in je KMO portefeuille voor het aanvragen van een nieuwe opleiding. Kies dan  je opleidingsverstrekker Open Mind. Dit kan je doen door ons erkenningsnummer in te geven DV.O 222497 (voorheen DV.O105244) en als dit niet lukt, zoek gewoon Open Mind en selecteer ons.

Daarna kies je voor een opleiding en kies je het vak dat voor jouw past. Dan vul je de velden in die je te zien krijgt.

Je NACE code kan je vinden op je inschrijving bij het handelsregister, bij je boekhouder of via de kruispuntbank. HIER

De datum van de aanvraag is de datum van de dag dat je je aanvraag doet.

Het bedrag en het aantal uren kan je op de site vinden. Vraag je meerdere opleidingen in een pakket aan, tel dan het aantal uren samen.

Vul de naam van de deelnemer(s) in voor wie jij de opleiding aanvraagt. Meestal is dit enkel jezelf. Zorg wel dat deze mensen verbonden zijn met het bedrijf.

Bevestig je aanvraag en

Even wachten………………

Je krijgt van Sodexho een aanvraag tot betaling van de 60% van het bedrag dat je aangevraagd hebt. Betaal deze 60% aan Sodexho. Betaal niet aan Open Mind!

Even wachten……………

Als jouw betaling gedaan is, maakt Open Mind jou een factuur. Deze factuur kan dan betaald worden met de KMO portefeuille. Om dit te doen dien je opnieuw in te loggen en het geld over te maken naar Open Mind door bij KMO portefeuille de link “betalen” te selecteren. Het volledige bedrag excl BTW wordt nu overgemaakt aan Open Mind. Het BTW bedrag echter niet.

De BTW dien je bij ontvangst van de factuur afzonderlijk en rechtstreeks naar Open Mind te storten.

Deze krijg je uiteindelijk terug via je BTW aangifte.

Na deze stappen is de procedure rond.

Succes en bedankt.

Wij verontschuldigen ons voor de complexiteit van de procedure, maar als Open Mind hebben daar geen inspraak in. Wij dienen zelf deze regelgeving strikt te volgen om onze erkenning te kunnen behouden. Maar … het loont wel de moeite!

Voor bijkomende vragen kan je best bellen naar het gratis nummer 1700 van de overheid van  9 tot 19u.

PS : De overheid past de site regelmatig aan, het is dus altijd even koffiedik kijken welke versie je krijgt als je inlogt.